Kara 2500 funtów za usunięcie filtra cząstek stałych w Anglii